“Descobreix l’optimisme intel·ligent”, de Jordi Navarro

“Descobreix l’optimisme intel·ligent”, de Jordi Navarro

L’optimista intel·ligent es aquella persona capaç de veure la realitat i és conscient dels límits i capacitats per aconseguir les coses, que sap reconèixer si alguna cosa no funciona, però que alhora té la capacitat per valorar què pot fer per millorar. Es capaç d’adonar-se que està davant d’un problema però aquest no la paralitza, ni la resigna a esperar que la solució aparegui miraculosament confiant només en la bona sort. És una persona que reflexiona, assumeix la seva responsabilitat sobre la situació i busca accions orientades al canvi i no cau en el desànim, el desconcert, la queixa o la lamentació, cercant culpables i excuses a les dificultats perquè sap que les solucions es troben en la lluita, l’esforç i l’acció.

El llibre

És presenta en forma de quadern d’activitats per descobrir i desenvolupar pensaments, competències i comportaments relacionats amb l’optimisme. Tot i que està, pensat especialment per a ser utilitzat en sessions de tutoria grupal, les seves activitats poden realitzar-se en qualsevol àmbit d’educació formal o no formal, de manera individual, en petits grups o en gran grup. El llibre ens presenta 22 sessions de treball sobre l’optimisme disposicional i atribucional, i altres competències sòcio-emocionals relacionades, que poden utilitzar-se com a guia o realitzar-se directament en el propi llibre en forma de quadern de treball.

L’autor

Jordi Navarro Lliberato és treballador i educador social i pedagog. Ha treballat més de 15 anys en els serveis socials d’atenció primària en diferents municipis, com director als serveis territorials d’ADIGSA a Tarragona. Ha estat professor de l’escola de l’Esplai de Tarragona. Des de l’any 2000 és professor associat de la URV en els estudis de Treball Social. De l’Escola Lliure El sol des de l’any 2009. És un dels membres fundadors i president de la Fundació Casal L’Amic de Tarragona. Actualment exerceix de treballador social i coordinador del EAIA Alt Camp-Conca de Barberà. Formador en l’àmbit de la resiliència i l’optimisme aplicat i autor de diferents articles especialitzats i del llibre: “Resi …què?: Resiliència -100 activitats per plantar cara a l’adversitat” (2011).